Flex-C-Ment návod

POPIS A NÁVOD MIEŠANIA ZMESÍ

ZÁJKLADNÉ PRODUKTY:

Primer 100 /Prvý kontaktný náter/: 
Je to hotový produkt, ktorý sa môže hneď používať.
Použitie: Produkt slúži ako základný, kontaktný spojovací prípravok používaný pre pevné spojenie podkladu na ktorý sa Flex-C-Ment aplikuje a podlahovej, stenovej alebo podkladovej zmesi. Aplikujeme ho maliarskym valčekom.

Wall Mix White/Grey – biely/šedý - /Zmes na steny/:
Zmiešajte minimálne 7,5l vody s jedným vrecom produktu Wall Mix. V prípade potreby pridajte viac vody, aby ste dosiahli požadovanú konzistenciu. 
Poznámka: Konzistencia by mala byt podobná murárskej malte. Miešajte 3 - 5 minút. Dávajte pozor, aby ste nemiešali viac ako 10 minút. Ak je nutné, pridajte viac vody, aby zmes mala potrebnú konzistenciu.
Použitie: Špeciálny odľahčený produkt využívaný pri vertikálnom aplikovaní.

Overlay Mix White/Grey – biely/šedý /Zmes na podlahy/:
Zmiešajte minimálne 3,5 - 4l vody s jedným vrecom produktu Overlay Mix. V prípade potreby pridajte viac vody, aby ste dosiahli požadovanú konzistenciu.
Použitie: Tento hutný produkt sa využíva pri horizontálnom aplikovaní.

Color Hardener /Farebné tvrdidlo/:
Farebný vytvrdzovač povrchu podlahových zmesí je produkt s cementovým základom nanášaný na čerstvo aplikovaný Overlay Mix.
Použitie: Využívaný ako farebná ochranná vrstva proti odieraniu, aplikovaný na Overlay Mix /zmes na podlahy/. Taktiež slúži ako základná farba pri aplikáciách podláh.

Flex-Seal /Sealer /Stabilizátor tekutých farieb a ich fixácia - zabezpečenie farebnej stálosti už naaplikovaných farieb/:
Tento akrylový prípravok /sealer/ je vyrobený na vodnej báze a používa sa pri všetkých aplikáciách tekutých farieb /podlahy aj steny/. Je úlohou je zabezpečenie preniknutia farby pod povrch materiálu a tam ju zafixovat. Flex-Seal sa mieša s tekutými farbami v rôznych pomeroch /viď. vzory farbenia/, ktoré závisia na požadovanej intenzite farby. Zmes prípravku Flex-Seal a tekutej farby môže byt nanášaná postrekovačom, štetcom alebo špongiou. Po ukončení farbenia na celý povrch nanesieme čistý nezriedený Flex-Sealer za účelom uzamknutia (zafixovania) fariev v povrchu materiálu. Upozornenie: Nikdy nenanášajte na povrch materiálu čistý Flex-Seal pred farbením, pretože ho zafixujete a farby už do materiálu nepreniknú!!!

Liquid Colors /Tekuté farby/: 
Je to farebný tekutý roztok s vysokou koncentráciou farebných pigmentov.
UPOZORNENIE: Pred použitím obsah fľaše dôkladne premiešajte, pretože farebné pigmenty sú usadené v spodnej časti fľaše.
Zmiešajte s produktom Flex Seal v rôznom pomere závisiac od požadovanej intenzity farby. Pre dobré zafixovanie farieb vyrobených na vodnej báze musí zmes sealeru a tekutej farby obsahovať minimálne 30% produktu Flex Seal.
Použitie: Využívaný na farbenie povrchov stien a podláh.

DOPLNKOVÉ PRODUKTY:

Modifier 300 /Polymérna prísada/:
UPOZORNENIE: Pred použitím celú zmes Modifier 300 dôkladne premiešajte.
Zmiešajte 2 diely vody a 1 diel produktu Modifier 300.
Použitie: Využívaný v produktoch Micro Flex, Accent Emhancer, Underlay Mix a pri zvlhčovaní počas aplikácie produktu Color Hardener.

Accent Enhancer W – white /Prípravok na zvýraznenie povrchu/:
Zmiešajte s rozriedeným produktom Modifier 300 /1 diel Modifier 300 a 2 diely vody/, kým nedosiahnete pastovú konzistenciu.
Použitie: Tento produkt nanášame náhodne so špongiou na vypuklejších miestach. Používa sa pri vertikálnej aplikácii ešte pred začatím samotného procesu farbenia. Využívaný na dosiahnutie zvetraného vzhľadu tým, že ovplyvňuje spôsob absorbovania tekutej farby na povrchu aplikácie. Accent Enhancer W sa taktiež používa na vyplnenie trhlín pri Wall Mix W aplikáciách.

Crack Bridging System /Systém opravy trhlín/:
Zmiešajte 7,5 l -11,3 l NERIEDENÉHO produktu Modifier 300 s jedným vrecom Underlay Mix, aby ste dosiahli sadrovú konzistenciu.
Použitie: Využívané iba pri oprave živých trhlín ešte pred aplikáciou materiálu.

Flex Seal Protector /Sealer - ochranný prípravok - lak na steny, múry/:
Tento akrylový prípravok /sealer/ vyrobený na vodnej báze slúži na konečnú úpravu a ochranu vertikálnych aplikácií /steny - múry/. Tento prípravok sa nanáša až po skončení farbenia a po úplnom vyschnutí aplikácie.

Flex Seal Supreme WB /Ochranný prípravok - lak na podlahy/:
Tento akrylový prípravok /sealer/ vyrobený na vodnej báze slúži na konečnú úpravu a ochranu horizontálnych Overlay aplikácií /podlahy/. Tento prípravok sa nanáša až po skončení farbenia a po úplnom vyschnutí aplikácie.

Flex Seal Supreme SG /Ochranný prípravok - lak na podlahy/ - lesklý:
Tento akrylový rozpúšťadlový prípravok /sealer/- lesklý slúži na konečnú úpravu a ochranu horizontálnych Overlay aplikácií /podlahy/. Tento prípravok sa nanáša až po skončení farbenia a po úplnom vyschnutí aplikácie.

Flex Seal Supreme SM /Ochranný prípravok - lak na podlahy/ - matný:
Tento akrylový rozpúšťadlový prípravok /sealer/- matný slúži na konečnú úpravu a ochranu horizontálnych Overlay aplikácií /podlahy/. Tento prípravok sa nanáša až po skončení farbenia a po úplnom vyschnutí aplikácie.

Integral Color Pigments/Základné pigmentové farbivá/:
Možnosť zmiešania s produktmi Wall Mix, Top Coat a Overlay Mix v rôznych pomeroch závisiacich od požadovanej intenzity farby. Dbajte na to, aby bola farba dostatočne premiešaná s používaným materiálom.
Použitie: Využívaný ako variant farbenia povrchov.

Micro Flex /Prostriedok na prekrytie pôvodnej farby/:
Zmiešajte s rozriedeným produktom Modifier 300 /1 diel Modifier 300 a 2 diely vody/ tak, aby konzistencia zmesi bola podobná latexovej farbe. Nanášajte štetcom alebo valčekom. Uistite sa, aby na povrchu neostali žiadne šmuhy alebo škvrny.
Použitie: Využívaný je na prekrytie predchádzajúcej farby, ktorá nebola správne naaplikovaná. Produkt je určený prekrytie tejto farby a zároveň umožňuje opätovnú aplikáciu požadovanej farby na Micro Flex. Novú farbu je možné naniesť približne po 24 hodinách.Repair mix /Prípravok na vyplnenie trhlín/
Zmiešajte s rozriedeným produktom Modifier 300 /1 diel Modifier 300 a 2 diely vody/, kým nedosiahnete pastovú konzistenciu.
Použitie: Využívaný na vyplnenie trhlín pri Wall Mix G aplikáciách.

Underlay Mix /Podkladová zmes/:
Zmiešajte približne 5,7 l rozriedeného produktu Modifier 300 s jedným vrecom Underlay Mix, potom pridajte vodu tak, aby ste získali požadovanú konzistenciu.
Použitie: Využívaný ako prvá vrstva na drevené podlahy a pri oprave popraskaného betónu.

Wall Top Coat White/Grey – biely/šedý /Vrchná aplikácia na steny/:
Zmiešajte minimálne 4 l vody s jedným vrecom produktu Top Coat. V prípade potreby pridajte viac vody, aby ste dosiahli požadovanú konzistenciu. Wall Top Coat by mal byť redší než ostatné náterové zmesi kvôli ľahšiemu nanášaniu / striekanie, omietanie/ na povrch.
Použitie: Využívaný ako ochrana nanášaná na Wall Mix aplikácie, hlavne na povrch, ktorý je vystavený silným nárazom a odieraniu.

POSTUP APLIKÁCIE

pri aplikácii systému je potrebné dodržať  niekoľko hlavných zásad. Správne aplikovanie FLEX-C-MENT produktov minimalizuje počet možných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť.  Dodržiavanie pracovného postupu je veľmi dôležité.

1. Veľmi dôležitá je dôsledná príprava práce pred vlastnou aplikáciou:

  • Pripravte si priestor v okolí aplikácie. Odstráňte trávu z okrajov betónu. Ostrihajte všetok porast – okrasné kríky okolo plochy tak, aby Vám neprekážali pri práci. Taktiež odstráňte zbytky porastov po strihaní a všetky ostatné predmety, ktoré by vietor mohol zaniesť na plochu pri aplikácii.

  • Dôsledne skontrolujete a očistite celú plochu. Vyčistenie plôch od špiny, prachu, odlupujúcej sa farby alebo betónu, atď. Všetky porušené časti musia byť odstránené. Na odstránenie mastných škvŕn použite kvalitný odmasťovač. Pleseň /riasy/ postihujúce menšie plochy môžete zvyčajne odstrániť pomocou bielidla a drôtenej kefky. Väčšie plochy zasiahnuté plesňou vyčistite najskôr bielidlom a potom opláchnite vodou pomocou tlakového čističa. 

  • Oprava trhlín, prasklín, prípadne odlupujúcich sa okrajov starej podkladovej plochy. Pred aplikáciou vrchnej vrstvy materiálu systému Flex-C-Ment je potrebné opraviť poškodené povrchy a okraje. Poznáme 2 typy betónových trhlín. Zatvorené trhliny takzvané “mŕtve trhliny“ - sú spravidla menej zreteľné a neprechádzajú celou plochou povrchu od jedného okraju po druhý. Tieto trhliny majú veľmi malú, ak vôbec nejakú tendenciu zväčšovať sa a spravidla si nevyžadujú opravu. “Živé trhliny“ sú tie, ktoré zvyčajne vedú z jednej strany betónu na druhú. Pri takomto druhu poškodenia sa každá samostatná časť zlomeného betónu pohybuje nezávisle od seba podľa teplotných zmien. Živé trhliny si vyžadujú dôslednú opravu ešte pred aplikáciou hlavnej vrstvy materiálu. Pokiaľ boli v podkladovom betóne pred aplikáciou praskliny, je vysoko pravdepodobné, že pri „pnutí“ vznikajúcom aj pri miernom pohybe podkladových materiálov nanesená tenká vrstva Flex-C-Mentu praskne a vytvorí praskliny, ktoré väčšinou kopírujú praskliny v podklade. 

  • Správne zachovanie a rozvrhnutie dilatačných škár je tiež veľmi dôležité pre zachovanie celistvého povrchu bez prasklín. Ak na ploche, kam má byť aplikovaná vrstva Flex-C-Mentu už existujú dilatačné škáry, je potrebné ich „priznať“ - zachovať. Rešpektujte pôvodné dilatačné škáry, zárezy (výrezy) a vytvorte v novej vrstve materiálu nové dilatácie priamo nad tými, ktoré sú v podklade. Tam, kde dilatácie nie sú, je potrebné ich vytvoriť vo vzdialenosti každé 4m. V žiadnom prípade nevytvárať celistvé plochy väčšie ako 4x4m. Vždy je potrebné vziať do úvahy existujúci priestor, ktorý je potrebné rozdeliť pravidelne, aby bol výsledný efekt estetický. Vytvorte dilatačnú medzeru od steny, od zábradlia, stĺpov a všetkých pevných predmetov. Treba brať do úvahy rozťažnosť materiálov vplyvom tepla a pokiaľ nie sú vytvorené dilatačné medzery, plocha sa nemôže roztiahnuť (expandovať) a vplyvom pnutia v ploche vznikajú mikropraskliny, niekedy až viditeľné praskliny.

  • Použitie hydroizolácie – odporúčam hlavne pri aplikáciách vo vonkajšom prostredí. V prípade, že nepoužijete hydroizoláciu, problém môže nastať po aplikácii na starý podklad, ktorý má tendenciu nasávať vlhkosť.  Ak nie je podklad správne odizolovaný, takmer vždy obsahuje nejaké množstvo vody. Nová, nanesená vrstva podlahovej zmesi, naimpregnovaná farbou prípadne aj lakom, vytvorí nepriepustnú vrstvu, ktorá zachytí všetky emisie vodných pár z podkladovej dosky. Ak táto para vyvinie väčší tlak ako je pevnosť spojenia medzi vrchnou vrstvou a podkladovou doskou, môže sa vrchná vrstva oddeliť od podkladovej dosky.Tomuto problému sa dá predísť použitím hydroizolácie, ktorá vytvorí parozábranu medzi spodnou podkladovou doskou a novou vrstvou podlahy.

  • Veľmi dôležité je naplánovanie postupu razenia foriem, čo je obzvlášť dôležité  pri razení veľkých plôch. Je potrebné určiť, odkiaľ sa začne raziť, ako sa bude postupovať a kde sa razenie ukončí

2. Správne určenie hrúbky nanášaného materiálu 

      Správny výber vzoru pre razenie a hlavne určenie hrúbky nanášaného materiálu je taktiež veľmi dôležitý krok. Každá forma má predpísanú minimálnu hrúbku nanášaného materiálu, do ktorého sa má oraziť. Ak materiálu nie je dostatok, forma sa dobre neotlačí a nevytvorí sa pekný vzor.

3. Zvlhčovanie povrchu pred aplikáciou a po aplikácii

      Niektoré povrchy bývajú veľmi suché a pórovité a majú tendenciu absorbovať veľké množstvo vody. V týchto prípadoch odporúčame navlhčiť povrch najmenej 12 hodín a opakovane 1 hodinu pred začatím aplikácie. Uistite sa pred začatím Vašej práce, že na povrchu nie sú žiadne kaluže vody a povrch je jemne navlhčený. Týmto predídete prudkému úbytku vody z nanesenej vrstvy materiálu a minimalizujete možnosť vzniknutia prasklín. Taktiež, je dôležité zvlhčovanie povrchu po aplikácii Flex-C-Mentu. Po ukončení razenia a vytvrdnutí materiálu je potrebné udržiavať povrch vlhký, polievať ho vodou minimálne 2 až 3 dni, samozrejme všetko v závislosti od počasia a miesta aplikácie (ročné obdobie, interiér alebo  exteriér a pod.).

4. Výber farieb a farbenie

      Cieľom je taký výber farby, aby povrch pôsobil prírodne, reálne a hlavne esteticky. Ak si nie ste istý výberom farby alebo aj vzoru,urobte si najskôr vzorku na menšej vedľajšej ploche..Neponáhľajte sa pri farbení!
Na zafarbenie povrchu materiálu potrebujete dva produkty:
Tekutá farba (Liquid Colors) je to farebný tekutý roztok s vysokou koncentráciou farebných pigmentov. Pred použitím tekutej farby obsah fľaše vždy dôkladne premiešajte, pretože farebné pigmenty sú usadené v spodnej časti fľaše.
Stabilizátor farieb (Flex Sealer) je produkt, ktorý zabezpečuje, aby došlo k hĺbkovému zafixovaniu farieb do materiálu. 

Tekutá farba (Liquid Color) –
Tekuté farby zmiešajte so stabilizátorom farieb Flex Sealer a vodou v rôznom pomere závislom od požadovanej intenzity farby, pričom táto zmes musí obsahovať minimálne 30% stabilizátora. 
Základné miešanie môže byť napríklad:      
1 diel tekutej farby
10 dielov stabilizátora Flex Sealer
10 dielov vody

Farebná zmes môže byt nanášaná striekaním, štetcom alebo špongiou.

Stabilizátor farieb (Flex Sealer) je produkt, ktorý sa využíva pr i aplikácii tekutých farieb na ich fixáciu v povrchu materiálu. 
Stabilizátor zabezpečuje farebnú stálosť nafarbených povrchov. Jeho úlohou je zabezpečenie preniknutia farby pod povrch materiálu a tam ju zafixovať. Flex Sealer sa mieša s tekutými farbami v rôznych pomeroch, ktoré závisia na požadovanej intenzite farby. 

Upozornenie:
Pri plochách, ktoré nebudú nalakované, sa odporúča po ukončení farbenia aplikovať na celý povrch čistý nezriedený Flex Sealer za účelom dokonalejšieho stabilizovania - zafixovania farieb v povrchu materiálu. Nikdy nenanášajte na povrch materiálu čistý Flex Sealer pred farbením, pretože ho zafixujete a farby už do materiálu nepreniknú!!!
Taktiež nie je možné tekutou farbou prefarbovať povrchy, ktoré už boli nalakované. 

Nanášanie farieb:

Bledšie základné farby nanášajte so špongiou po celom povrchu. Môžete použiť malý mäkký maliarsky štetec, aby ste zatreli štrbinky tam, kde farba neprenikla. Keď základná farba vyschne, namočte štetec do tmavej farby /farba na dosiahnutie antického vzhľadu/ a natrite s ním plochy s hlbšou textúrou. Hneď potom zľahka pretrite povrch vlhkou špongiou. Štrbinky a plochy, kde je textúra hladšia, nechajte tmavé. Vo všeobecnosti platí, čím viac triete textúrovaný povrch, tým lepší výsledok dostanete. Taktiež môžete jemným trením naniesť na jednotlivé kamene rôzne farby, čím získate pestrý vzhľad aplikácie.

 

5. Lakovanie povrchu až po úplnom vyschnutí materiálu

     Výber vhodného laku a času na lakovanie je veľmi dôležitý krok, pretože ide o poslednú finálnu úpravu povrchu. Lak vyberáme podľa toho, či bude použitý v interiéri alebo exteriéri, či chceme, aby bol povrch lesklý alebo matný, pri viacerých vrstvách laku môžeme finálnym lakom na podlahe alebo schodoch vytvoriť protišmykovú úpravu. Najdôležitejší je však čas lakovania. Povrch lakujeme až po úplnom vyschnutí povrchu, ideálne je skontrolovať suchosť materiálu vlhkomerom, pretože pokiaľ sa lak aplikuje ešte na hoci aj minimálne vlhký povrch, materiál lak neabsorbuje a môže sa stať, že časom sa povrch laku od materiálu oddelí a vytvoria sa v laku netransparentné prípadne až žlté fľaky, ktoré časom popraskajú a lak sa postupne „ošúpe“. Ideálne je lakovať až úplne vyschnutý a vyzretý povrch a to vo dvoch vrstvách. Najskôr riedkym tzv. impregnačným lakom, ktorý do materiálu vsiakne a ako druhú nanášať hrubšiu vrstvu, ktorá celý povrch zaleje a vytvorí lakovú glazúru.